War Jesu Geburt wirklich am 24. Dezember?

Zeitband Jesu Geburt - d_30720_image003,50%,50%,50%,70%,70%,70%,70%,70%,70%,70%,70%,70%,25%,25%,25%,25%,Diagonal hacia arriba ancha,25%,25%,70%,70%,70%,50%,25%,25%,70%,50%,25%,Diagonal hacia arriba ancha,Diagonal hacia arriba ancha,Diagonal hacia arriba ancha,Diagonal hacia arriba ancha,50%,70%,70%,70%,70%
 
                                                                                                                                                                                                                                                                     
  Zeitband Jesu Geburt       X4.2  Jesu Geburt V:11.1.12